Podle ministra dopravy Havlíčka je meziroční pokles v silniční doopravě celkově cca 20% a nákladní železniční doprava vykázala v meziročním srovnání za první čtvrtletí pokles "jen" o 9,3%, protože do celkových výsledků železniční nákladní dopravy se zde, na rozdíl od silniční, nezapočítává osobní železniční doprava.

Nejméně polovina veřejných vozidel bude muset mít čistý ekologický provoz.
Tak to stanovuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019 a vyčísluje minimální podíly tzv. čistých vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při provozování veřejných služeb v přepravě cestujících.

Pokud chtějí občané, aby na dálnicích nemuseli stále v jednom, tzv. rychlém levém pruhu předjíždět kolony kamiónů, pak bez výstavby nových železničních tratí a nákladových překladišť se nic nezmění.

Velcí výrobci (BMW, Toyota aj.) se netají tím, že pokud nedojde k zásadní technické změně a tím i ke zlevnění nákupu a provozu a elektromobilů, k jejich masovému rozšíření nedojde. Zákazník si je prostě nekoupí. A ani zelený, k ekonomii zcela bezohledný fanatismus, šířící se jako mor Evropou to jen tak nezlomí.

Snaha ministra Havlíčka získat peníze z EU je jistě chvályhodná, ale pokud skoro titíž úředníci, co stavěli první a druhý koridor budou stavět i trať do Drážďan, pak se ministr Havlíček za svého života touto tratí neprojede a jeho vnuci možná. Správa železnic výstavbu této tratě odhadla na 31 let a realita bude ještě horší. Stačí se podívat...

Pak se nedivme, že ve společnosti koluje tak mnoho pražských konspirativních teorií, jejichž obviňujícím základem je možná korupce. Každé jednání by mělo vykazovat logiku a výsledky řádného hospodáře. U řízení Prahy a Dopravního podniku se ale začíná zvedat až příliš mnoho otazníků. Možná i proto radní Hana Kordová Marvanová naznačuje, že vedení...

V případě neuhrazení pokuty na místě kontroly je navrhováno oprávnění zadržet tabulky registrační značky vozidla nebo použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Důvodem předložení návrhu je právě ta dlouhodobě nedostatečná vymahatelnost pravomocně uložených pokut, která má negativní dopad i na bezpečnost silničního provozu....

...Britové ukázali, že na špatnou práci a špatné jednání platí jenom jedem přístup. Takové partnery odřezat. A ukázali to i Evropské unii. Třeba to někteří "udržitelní" provozovatelé železniční dopravy konečně správně pochopí, protože neudržitelní politici v EU nepochopili vůbec nic....

Pokud chce tato vláda s liniovými stavbami pohnout dopředu, musí přijít s podstatně odvážnějším návrhem, než je ten z listopadu loňského roku. Navíc musí Parlamentu vysvětlit, že pokud nenajde tato instituce odvahu věc odváženěji, řekněme až radikálněji řešit, lze ekonomické i lidské dopady jim přičíst na vrub. A dají se dnes spočítat....

Premiér Babiš hodlá vše znovu prověřit. Zjistí jen to, co mu novináři i experti už řekli. Co s tím udělá je už jen na něm. Jenom dodejme malou poznámku, že žádný stát nemusí uhradit výnos z trestné činnosti, byť by měl podobu například penále z nějaké smlouvy. Samozřejmě, že tím nikdo nechce nic ani naznačit, ani sdělit, jde jen o právní ...