Dobře utajené sídliště paní Jermanové

14.01.2020
Odkaz na místního zpravodaje
Odkaz na místního zpravodaje

Jesenice (7 700 obyvatel) a Vestec (2 700 obyvatel ) jsou dvě krásné obce hned za Prahou. O život v těchto obcích s cca 11 tisíci občany je mimořádný zájem. Krajský zájem, protože obě obce spadají pod Středočeský kraj. Ten má s okolím obou obcí zřejmě velké plány a to v rozsahu velkolepé výstavby. Proto také připravil do obou obcí plán na zavedení tramvajové tratě. A protože takové dopravní spojení by bylo pro dvě malé obce zcela nesmyslné a jednalo by se o zcela neúčelně vynaložené peníze, jediným zdůvodněním tedy může být výstavba nového mnohatisícového sídliště. A můžeme jen odhadovat, zda půjde o sídliště rozsahu od 40 tisíc do 100 statisíc občanů. Protože se ale nikde o plánu na sídliště nedočteme, jde asi o přísně utajovanou stavbu.

Utajené sídliště je totiž jediné množné vysvětlení

Nikdo nevynaloží miliardy korun na výstavby dopravního spojení pro pár občanů, protože by se vystavoval riziku stíhání za špatnou správu svěřených prostředků. Námitka, že sice žádný plán na výstavbu obrovského sídliště v lokalitě Jesenice nikdo neschválil ani jej nepředložil chvilku obstojí, ale k jeho schválení může dodatečně dojít. Protože nejprve současná hejtmanka Jermanová hovořila o prodloužení metra z konečné Háje do obce Jesenice, ale trasa cca deseti kilometrů by vyšla na padesát miliard korun. Pro 11 tisíc lidí? Takový nesmysl by nikdo soudný ani nevypustil s úst. Takže už tenkrát utajené sídliště bylo asi v plánu. Zastupitelstvo pod vedením Jermanové poté zvolilo levnější variantu a nedávno schválilo pro tyto obce tramvajovou trať. A při ceně 1,7 až 2 miliardy za kilometr by celá trať z Modřany do obcí Jesenice (Vestec) stála cca šestnáct miliard korun, ta středočeská část by vyšla na cca 7 miliard korun. Ze současné tramvajové otočky z ulice generála Šišky v Modřanech je to totiž přes 8 kilometrů.

Plán na tramvajovou trať pro pár tisíc lidí jistě nikdo neplánuje

Tramvajová trať z Písnice za hranice hlavního města podle představ vedení Středočeského kraje dosáhne délky údajně jen pět kilometrů a stavět se bude ve dvou etapách. Kratší z Písnice do Vestce a delší až do Jesenice. Náklady Středočeský kraj odhadl na 2,5 miliardy korun, což jsou ale náklady zcela chybné, v jakýchsi minulých cenách.. Za tyto peníze to nepostaví nikdo. Kraj hodlá utratit nemalé peníze pro obsluhu lokality Jesenice (Vestec) a je tedy zřejmé, že plán sídliště musí být na spadnutí. Nikdo by nezaváděl tramvajovou trať za několik miliard korun pro 11 tisíc lidí .

"Plánované tramvajové tratě kopírují nejvytíženější dopravní tahy, které využívají obyvatelé Středočeského kraje pro příjezd do Prahy a naopak," vysvětlila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. (1) To sice využívají, ale hovořme o automobilových tazích především a ty nejsou pouze z malých obcí jakými jsou Jesenice a Vestec, ale z mnoha dalších. Takže by se pro příp. tramvajovou trať muselo v těchto místech postavit záchytné parkoviště s kapacitou cca mnoha tisíc vozidel, aby tramvajová trať byla alespoň trochu efektivní. Ale i takový plán je zřejmě předmětem přísného utajení. Nikdo nikde o něm nehovoří a nikde se o něm nedočteme.

Odmítnuté řešení nám možná potvrzuje tajný plán

Pro samotnou obsluhu výše jmenovaných obcí navrhla Asociace pro veřejnou dopravu odpovědnému orgánu PID Středočeského kraje variantu trolejbusovou - ekobusovou, která by bohatě dopravní obsluhu obcí Jesenice (Vestec) zajistila. Jednalo se samozřejmě o kapacitní pokrytí dopravní obsluhy pro obyvatele obou obcí, tedy oněch cca 11 tisíc občanů. Nezájem o návrh prokazuje, že cíle radních Středočeského kraje jsou jiné, větší a samozřejmě nákladově mnohem vyšší. Plánu na výstavbu ohromného sídliště v lokalitě Jesenice (Vestec) by navíc dopovídaly předpovědi a zveřejněná projekce Českého statistického úřadu (ČSÚ). (2) Potom logika tramvajové tratě samozřejmě obstojí, ale neměl by to už konečně někdo těm lidem v obcích Jesenice a Vestec sdělit? A to nemluvíme o Průhonicích, kterých se takový výstavba nepochybně dotkne také. Opravdu se průhoničtí obyvatelé luxusních vil těší na to, jak jim začnou za pár let kousek za domem vyroste sídliště let a začnou řinčet tramvaje? Nepochybně o takových plánech většina z nich nic netuší.

Politika je věcí veřejnou, nikoliv soukromou momentálně zvolených

Právo přeje připravenému a tak těm, co vynaložili miliony korun za své bydlení v rodinných domcích ve výše uvedených obcích rozhodně nepřejeme blízké sousedství obrovského sídliště. Nepochybně s řadou bytů pro tzv. potřebné. (A pro známé a příbuzné, co se za potřebné účelově prohlásí). Připomeneme, že některé lokality středočeského kraje jsou ubytovnami "pro potřebné" přímo vyhlášené.

Při výstavbě velkého sídliště, nebo obrovitánského parkoviště mají plány hejtmanky Jermanové a jejího týmu smysl a logiku. Takové plány vyžadují zajištění dopravní obsluhy vysokokapacitní dopravou . Jinak by se jednalo o naprosto nehorázné plýtvání veřejnými prostředky na hraně trestné činnosti. A tu ani kolektivní hlasování nechrání. Ale tak to jistě není, a nové zatím neveřejně plánované sídliště uvítají ti, kteří nemají kde bydlet. Ostatně pohled z okna desátého patra dolu na luxusní vilky českých multi-milionářů může být pro nové vlastníky bytů příjemný. A těch dole se nikdo na nic ptát nebude. Ostatně jako se v poslední době komunální politici na mnohým místech v republice svých voličů vůbec na nic neptají a utrácejí a utrácejí...

Zdroj:

(1) https://zdopravy.cz/dalsi-krok-pro-tramvaj-do-jesenice-radni-schvalili-stavebni-uzaveru-pro-budouci-trat-38467/

(2) https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-roce-2070-bude-tretina-cechu-zit-v-praze-a-stredoceskem-kraji-40305235

RM