Federální "EU" a její digitální dopravní svět

07.11.2020

V oblasti výměny dopravních dat hodlá EK vytvořit "digitální dopravní svět", což naplňuje cíle vytyčené v Evropské datové strategii. V tomto případě se jedná o vytvoření modelu spolupráce (federalizace), ve kterém jednotlivá Národní přístupová místa (NAP), v případě ČR je to NDIC, spolupracují. Cílem těchto činností je vytvořit síť EU pro výměnu dat o dopravě a také vytvořit mechanismy, jak data získávat v požadovaném objemu a formátu, jak ověřovat jejich kvalitu a jak je publikovat třetím stranám. Tak praví materiál ministerstva dopravy ČR.

Tak vypadá "Strategický plán rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050", kterým se zabývá vláda. Inu hezký graf pro "federalizaci" , ale má to jeden problém. Podobné plány jsme viděli v roce 2002, pak v roce 2006, a každý rok se nám nějaký objevil. Obvykle hora slov kdesi vybraná z materiálů ČTÚT a podívejme se například na železnici, co o ní materiál vlády vypovídá:

"V oblasti železniční dopravy tento dokument zahrnuje témata spojená s rozvojem řízení a organizování provozu na železniční infrastruktuře, bezpečným a ekonomickým vedením železničních vozidel a snížením rizika ohrožení bezpečnosti kvůli porušení či odcizení technického zařízení. Dále dokument zahrnuje kromě oblasti osobní dopravy také rozvoj řízení a organizaci jednotlivých vozových zásilek, tj. od sledování obsazenosti všeobecných nakládkových a vykládkových kolejí až po vlakotvorné a řadicí práce."

Pokud čtenář má pocit, že to samé četl kdesi v socialismu, tak se moc nemýlí. Nový materiál se blýská slovy jako multimodální, Door-to-Door Mobility, Traffic Management, udržitelná mobilita, Threats (hrozby), mikromobility a city logistiky atd. Ve vznešeně odborných cizojazyčných slovech  se jako obvykle skrývá úřednické alibi pro to, co se mělo udělat už dávno, ale neudělalo, protože z toho nikdo ve stáním nic neměl.(?) Vypadá to tak. A city logistika bude fakt nutná v Praze, kde se centrální zásobování plánuje pomocí elektrokol, tedy pomocí novodobé indické rikšy.

Je zřejmé, že autoři na Ministerstvu dopravy umí vychrlit i nemožné, otázkou je, k čemu tahle plejáda vět, která se dokola opakuje kdejakým rokem vůbec bude. 

VIZ: "Účastníci dopravního procesu budou mít možnost vybrat si z více pro ně vhodných dopravních režimů s ohledem na jejich potřeby z hlediska času, flexibility, nákladů a dopadů na životní prostředí. Bezpečnost dopravního systému bude nedílnou součástí jeho řešení. V městských oblastech budou využívány nové vlastnické modely vozidel, služby prioritního parkování, dynamické platby (Pozn. dnes jsou nedynamické?) za užívání dopravní infrastruktury. Koncepty mobility MaaS budou běžnou součástí života lidí. Uvedeného stavu je možné dosáhnout mimo jiné prostřednictvím digitalizace dopravního systému v širokém slova smyslu, zejména aplikací systémů a služeb ITS, vytvořením  tzv. "digitální vrstvy dopravní infrastruktury". 

Parafrází socialistických let jen uzavřeme celý dokument, že cit: "plány digitální zhatí, naši brouci covidní tak tuze boubelatí".