Mnozí čeští politici neprocitli ze snu, že stát se o vše postará nejlépe

25.11.2019

Je otázka efektivnosti plánovaných dopravních staveb na pořadu dne? Zdá se, že pojem "elektivnost" z pohledu užití a výstavby dopravních staveb se v poslední době příliš neskloňuje. Co nejvíce zaráží, je srovnání termínů výstavby jak silničních, tak železničních staveb s tím, jak se staví v jiných částech Evropské unie, potažmo světa a toto srovnání vychází velmi špatně. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Rudolf-Mladek-Mnozi-cesti-politici-neprocitli-ze-snu-ze-stat-se-o-vse-postara-nejlepe-604598

https://pravyprostor.cz/mnozi-cesti-politici-neprocitli-ze-snu-ze-stat-je-ten-ktery-se-nejlepe-o-vse-postara/

Foto: Nádraží Praha : Masarykovo - květen 2019