Posouzení výhod mezi autobusy a trolejbusy (resp. ekobusy nebo-li parciálními trolejbusy)

07.06.2019

Energetická efektivnost spalovacích motorů je okolo 35 procent. Elektromotory mají efektivnost kolem 90 procent. Ekologičnost není tedy jen o emisích, ale je i o energetické efektivnosti. Elektromotory mají navíc daleko lepší akceleraci. Výborně překonávají stoupání a jejich hlučnost je výrazně nižší.

Životní prostředí : Autobus vytváří hluk 84 - 89 dB a škodlivé emise, trolejbus nevytváří žádné exhaláty a jeho hluk je o 7 až 9 dB nižší. Životnost trolejbusů je oproti autobusům dvojnásobná, (což se ale také odráží v jejich ceně). Údržba je bezolejová, poruchovost rovněž nižší.

Parciální trolejbusy a trolejbusy mají tu výhodu, že neznečišťují ani při stanicování, zatímco naftový motor běží stále, i když se vozidlo zastaví. Elektromotory navíc umožňují rekuperace tj. možnost vracet energii do sítě, nebo s ní přitápět, naftový ale i plynový motor nic takového neumí.

Nevýhodou se může zdá nutnost alespoň u části trolejbusové trati vystavět trakční vedení nebo dobíjecí místa. To vyžaduje měnírny, sloupy a dráty.

Inteligentní měnírna Hesop od Alstomu pomáhá zvyšovat účinnost využíván trakční energie tím, že přebytečnou energii z brzdění při rekuperaci vrací zpět do veřejné sítě. HESOP - anglický akronym ze slov "Harmonic and Energy Saving Optimiser") umí dodat zpět do veřejné sítě až 15 % rekuperovaná trakční energie a dalších 84 % energie může být uloženo do zásobníku. Nové měnírny už mají suché trakční transformátory, jsou osazeny dálkovým ovládáním a jsou bezobslužné. vyrábějí se jako kontejnery a je možné i jejich budoucí nové přemístění.

Rekuperace: "Smart Trolley Grid" neboli "chytrá trolejová síť" představuje rekuperaci z trolejbusů. Rekuperovaná energie z trolejového vedení, která je přebytečná, je odeslána směrem k nabíjecím stojanům, přičemž na své pouti nejprve prochází konverzí ze stejnosměrného napětí na vysokofrekvenční střídavé napětí a následně na nižší stejnosměrné napětí, které je už vhodné pro dobíjení elektromobilů. (V Arnhemu provozováno u koncesovaného provozovatele trolejbusové dopravy, společnosti Connexxion). Rekuperace samozřejmě představuje i dobíjení baterií u parciálních trolejbusů. Pro vedení trakce se obvykle využijí sloupy veřejného osvětlení s výložníky, pokud k tomu byly projektovány, pokud nikoliv jsou nutné samostatné. Ale současné trakční konstrukce trolejbusových tratí jsou subtilní a lehké. Jejich montáž (ale i demontáž) je snadná a rychlá.

Převedení trolejbusové tratě na jinou dopravní cestu je limitováno pouze sloupy a měnírnou. Převozná kontejnerová měnírna je vyvinuta zatím pouze pro železnici a nyní nasazena v stabilní měnírně Hoštejn. Její provoz je dosud bezporuchový. Typy trolejbusových vozidel s baterií- parciální trolejbusy- jsou vyráběny v celé EU i v ČR v nízkopodlažních variantách i s plošinou pro handicapované občany. Snazší nástup a výstup pasažérů je u moderních typů usnadněn pomocí tzv. kneelingu, kdy se trolejbus nakloní až k hraně chodníku.

Psychologický efekt trolejbusové trati spočívá v pocitu bezpečnosti pro cestujícího, který si je vědom toho, že příslušná linka se staví obvykle jakou dlouhodobá a nehrozí v krátké době její rušení. To přispívá k využívání takové linky. Průzkumy ukazují vyšší využití oproti autobusovým linkám. V podmínkách mrazových je výjezd trolejbusů neohrožen, takže nároky na jejich remízování jsou nižší. (Pozn zcela odpadá tzv. olejové hospodářství)

Synergické efekty:

Internetové trasy.

Instalované trakční vedení lze využít pro trasy optických kabelů. Ty lze využívat pro rozšíření rychlého internetu a nezřídka o jejich instalaci mají zájem internetové firmy, které si dodávky kabelů a jejich montáž zaplatí a za využití trakce platí nájemné. Odpadá jim totiž složité kopání tras a zdlouhavé stavební povolení.

Dobíjení elektromobilů

Existující síť trakčního trolejbusového vedení do budoucna poskytuje možnost instalace DC-DC konvertorů pro nabíjení elektromobilů kdekoliv po městě/trati - nemusí se stavět nová infrastruktura, složitá dobíjecí místa - vše je formou "krabice" na stožáru. Navíc se využívá elektřina z vedení a ne z distribuce, což přináší jednoznačné zlevnění.