Představujeme se

O naší asociaci APVD

Dočkáme se metra třeba v Brně?  - Foto: Ubahn Berlin
Dočkáme se metra třeba v Brně? - Foto: Ubahn Berlin
Budou městské ulice brázdit jen elektromobily?
Budou městské ulice brázdit jen elektromobily?

IČ: 08177732  Spisová zn. L 71884 u Městského soudu v Praze

APVD zastupuje jako statutární orgán: Předseda: Rudolf Mládek 

Výbor APVD tvoří: Michal Nenička, František Ryba

Kontrolní komise APDV je složena: Barbara Horká, Pavel Bečán, Libor Paskovský.

Regionální vedení Plzeň: Jaroslav Škárka

Regionální vedení Ostrava: Jakub Vlček

Regionální vedení Pardubice: Miloslav Soušek

Regionální vedení Olomouc: Stanislav Zakouřil

Regionální vedení Vysočina: Marek Bortlík

Je nepochybné, že mnoho českých občanů a návštěvníků České republiky využívá veřejnou dopravu, někdy také označovanou jako hromadnou, městskou ap. 

Vidíme, že jak stát, tak komunální politici mají veřejnou dopravu nezřídka  jako politické volební téma. Hovoří o dálnicích, železnicích, nových městských linkách tramvají, metra, autobusů či trojlejbusů resp. elektrobusů. Ale nové tratě i linky se staví pomalu a málo. Nebo to vidíte jinak? 

---------------------------------------------------------------------------------------

Co už méně nám občanům politici zdůvodňují je to, proč ve svém volebním období  navrhují právě ta dopravní opatření a stavby.  A ještě více nám tají, proč nezřídka plány svých politických předchůdců mění, ruší a dokonce i zatracují.

Zdá se, že v poslední době nejenže nevidíme veřejně publikované odborné posudky na výstavbu toho, co by mělo sloužit nám všem, ale často máme pocit, že se nás občanů nikdo neptá, co my bychom potřebovali jako prioritní.  Opačně, takové studie na pražský železniční uzel od roku 2003 údajně dosáhly počtu mnoha kusů a vzájemně si jenom proti protiřečí. O vysokorychlostních tratích si můžeme nechat zdát. trolejbusy v takové Praze jsou stále jen na počátku...

Vidíme, že mnohé stavby budou stavby dlouhodobé, zvláště pokud náklady ponese na svých bederech pouze stát nebo obec.  

Projetky, které by zrychlily a zefektivněly celý proces moc nevidíme a to, co je v západní části EU od roku 1957 běžné, (Projekty typu Public-Private Partnership) to se v České republice prosazuje sporadicky a pomalu. Tedy vstup soukromého kapitálu do oblasti výstavby veřejné dopravy. První vlaštovku má představovat úsek dálnice D4 a příprava probíhá už čtvrtým rokem...

Také nový stavební zákon, po již schválené úpravě pro liniové stavby má údajně napomoci rychlejší výstavbě a  tom všem chce hovořit naše asociace APVD, která slouží i Vám. 


A že máme kritické připomínky? Když je nemají novináři....

Praha s odcházející tramvají
Praha s odcházející tramvají